NIZAM

WWW.JWANE.WEBS.COM

politibilpolitibilpolitibil

   
Våra förbudsmärken,

Förbud mot fordonstrafik

Förbud mot infart med fordon

Förbud mot trafik med motordrivet fordon

Stopp vid vägkorsning eller järnvägskorsning

Begränsat boggitryck

Förbud att parkera fordon

Förbud mot trafik med motordrivet fordon som har fler hjul än två

Förbud mot trafik med motorcykel

Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

Förbud att stanna och parkera fordon

Stopp vid tull

Stopp vid signal

Förbud mot trafik med lastbil

Förbud mot trafik med traktor och motorredskap

Förbud mot cykel- och mopedtrafik

Skyldighet att lämna företräde för mötande fordon

Förbud att svänga, vänstersväng

Förbud mot vändning på väg (U-sväng)

Förbud mot mopedtrafik

Förbud mot trafik med hästfordon

Förbud mot ridning

Omkörning förbjuden

Omkörning med lastbil förbjuden

Begränsad hastighet

Förbud mot gångtrafik

Förbud mot trafik med terrängfordon

Begränsad fordonsbredd

Begränsad hastighet

Begränsad hastighet

Begränsad hastighet

Begränsad bruttovikt på fordon

Begränsat axeltryck

Begränsad fordonshöjd

Begränsad hastighet

Förbud mot fordon lastade med farligt gods

Slut på omkörningsförbud

Minsta avstånd mellan motordrivna fordon

Begränsad längd på fordon eller fordonståg

Begränsad bruttovikt på fordon eller fordonståg eller bärighetsklass för väg

Slut på omkörningsförbud med lastbil

Zon med förbud att parkera fordon

Slut på zon med förbud att parkera fordon

Skriv ut sidan   
   

   
Titta på trafikmärket och se om du minns vad det betyder.
För musen över trafikmärket så får du det rätta svaret.
Testa fler märken           

Motorväg Motorväg upphör Motortrafikled
Motortrafikled upphör Huvudled Huvudled upphör
Lågfartsväg Lågfartsväg upphör Gårdsgata
Gårdsgata upphör Enkelriktad trafik Skyldighet för mötande fordon att lämna företräde
Gågata Gågata upphör  
Tättbebyggt område Tättbebyggt område upphör  
Återvändsväg Övergångsställe Mötesplats
Parkering Taxistation Lastbil
Personbil Buss Flygfält
Färja Cykel- och mopedtrafik Gående
Rörelsehindrade Orienteringstavlor Vägvisare

Ortnamnsmärke
Avståndstavla Cykelledsmärke Lokaliseringsmärke för farligt gods
Post Telefonautomat Radiostation för vägtrafikinformatio
Informationsställe Verkstad Bensinstation
Servering Restaurang Hotell
Rastplats Toalett Första hjälpen
Industriområde Vandrarhem Stugby
Uppställningsplats för husvagnar Campingplats Badplats
Sevärdhet Friluftsområde Vandringsled
Stollift Släplift Försäljningsställe för fiskekort
Golfbana Vägnummermärke, europaväg

Vägnummermärke, andra riksvägar än europavägar samt länsvägar med nummer 100-499
Vägvisning fram till numrerad väg

Vägnummermärke vid omledning av trafiken
Vägvisare för allmän väg

Vägvisare till motorväg och motortrafikled

Vägvisare till lokalt mål i tätort
Vägvisare för enskild väg

Vägvisare till inrättning

Vägvisning vid tillfälliga arrangemang
Ortnamnsmärke

Avståndstavla
Tabellvägvisare
Förberedande upplysning om avfart från motorväg eller motortrafikled Förberedande upplysning om avfart från annan väg än motorväg eller motortrafikled
Upplysning om körfält före vägkorsning Upplysning om körfält, sammanvävning
Upplysning om körfält, körfält upphör  
Körfältsvägvisare


Avfartsvisare
Anvisning om föreskriven färdväg för cyklister och mopedförare (stora svängen)
   

   
Titta på trafikmärket och se om du minns vad det betyder.
För musen över trafikmärket så får du det rätta svaret.
Testa fler märken           

Farlig högerkurva Flera kurvor, den första till höger Brant lutning, Avsmalnande väg, från båda sidor Rörlig bro Kaj, strand eller färjeläge
Ojämn väg Vägarbete Slirig körbana Stenras, från höger Stenskott Vägkorsning
Cirkulationsplats Vinkelrät anslutning från höger och vänster Väjningsplikt Trafiksignal Övergångsställe Barn
Cyklister och mopedförare på körbanan Korsande skidspår Korsande ridväg Lågt flygande flygplan Mötande trafik Tunnel
Djur, älg Djur, rådjur Djur, ren Djur, kor Djur,häst Djur, får
Farlig sidvind, från höger Annan fara Korsning med spårväg Järnvägskorsning med bommar Järnvägskorsning utan bommar Avstånd till järnvägskorsning
Kryssmärke vid korsning med ett spår Kryssmärke vid korsning med flera spår        
   

Nya vägmärken 2007

En ny vägmärkesförordning träder i kraft den 1 juni 2007. Den innehåller ett antal nya vägmärken. När de nya märkena träder i kraft har Vägverket möjlighet att bestämma.

Varning för farthinder

Varning för farthinder Varning för gående Varning för svag vägkant eller hög körbanekant
A9 Varning för farthinder A9 Varning för farthinder A14 Varning för gående A27 Varning för svag vägkant eller hög körbanekant
Högupplöst bild (JPEG-fil, 118 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 119 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 140 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 144 kB)
(EPS-fil, 754 kB) (EPS-fil, 754 kB) (EPS-fil, 776 kB) (EPS-fil, 766 kB)
Varning för långsamtgående fordon Varning för fordon med förspänt dragdjur Varning för terrängskotertrafik Varning för kö
A31 Varning för långsamt-gående fordon A32 Varning för fordon med förspänt dragdjur A33 Varning för terräng-skotertrafik A34 Varning för kö
Högupplöst bild (JPEG-fil, 159 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 142 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 139 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 133 kB)
(EPS-fil, 768 kB) (EPS-fil, 773 kB) (EPS-fil, 765 kB) (EPS-fil, 762 kB)
Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur Tillfällig hastighetsbegränsning upphör Förbud att parkera fordon på dag med udda datum Förbud att parkera fordon på dag med jämnt datum
C12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur C32 Tillfällig hastighets-begränsning upphör C36 Förbud att parkera fordon på dag med udda datum C37 Förbud att parkera fordon på dag med jämnt datum
Högupplöst bild (JPEG-fil, 128 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 156 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 108 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 112 kB)
(EPS-fil, 782 kB) (EPS-fil, 640 kB) (EPS-fil, 604 kB) (EPS-fil, 604 kB)
Datumparkering Gångfartsområde Gångfartsområde upphör Sammanvävning
C38 Datumparkering E9 Gångfarts-område E10 Gångfarts-område upphör E15 Sammanvävning
Högupplöst bild (JPEG-fil, 112 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 124 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 147 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 101 kB)
(EPS-fil, 605 kB) (EPS-fil, 641 kB) (EPS-fil, 646 kB) (EPS-fil, 724 kB)
Busshållplats Vägnamn Vattendrag Riksmärke
E22 Busshållplats F11 Vägnamn F12 Vattendrag F22 Riksmärke
Högupplöst bild (JPEG-fil, 51 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 52 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 114 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 152 kB)
(EPS-fil, 438 kB) (EPS-fil, 451 kB) (EPS-fil, 521 kB) (EPS-fil, 1,7 MB))
Färdriktning vid omledning Lokal slinga Räddningsplats Järnvägsstation
F24 Färdriktning vid omledning F30 Lokal slinga F33 Räddningsplats G6 Järnvägsstation
Högupplöst bild (JPEG-fil, 58 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 31 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 99 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 135 kB)
(EPS-fil, 499 kB) (EPS-fil, 408 kB) (EPS-fil, 548 kB) (EPS-fil, 816 kB)
Busstation Gas för fordonsdrift Gas för fordonsdrift Stugby
G7 Busstation H4 Gas för fordonsdrift H4 Gas för fordonsdrift H9 Stugby
Högupplöst bild (JPEG-fil, 130 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 141 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 138 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 133 kB)
(EPS-fil, 809 kB) (EPS-fil, 812 kB) (EPS-fil, 811 kB) (EPS-fil, 800 kB)
Förberedande upplysning om vägnära service Upplysningsmärke vid riksgräns Upplysningsmärke
H23 Förberedande upplysning om vägnära service J1 Upplysnings-märke vid riksgräns J2 Upplysnings-märke vid riksgräns S13
Personfärja
Högupplöst bild (JPEG-fil, 230 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 306 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 278 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 52 kB)
(EPS-fil, 1 MB) (EPS-fil, 1 MB) (EPS-fil, 1,2 MB) (EPS-fil, 531 kB)
Flervägsväjning Parkeringsskiva Gul ljuspil eller ljuspilar Bom
T13 Flervägsväjning T17 Parkeringsskiva X5 Gul ljuspil eller ljuspilar X7 Bom
Högupplöst bild (JPEG-fil, 99 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 155 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 38 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 41 kB)
(EPS-fil, 525 kB) (EPS-fil, 720 kB) (EPS-fil, 310 kB) (EPS-fil, 497 kB)
Plankorsningsskärm Cirkulationstrafik Stopp Kör fram
X8 Plankorsnings-skärm X9 Cirkulations-trafik X10 Stopp X11 Kör fram
Högupplöst bild (JPEG-fil, 117 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 63 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 100 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 71 kB)
(EPS-fil, 614 kB) (EPS-fil, 475 kB) (EPS-fil, 816 kB) (EPS-fil, 627 kB)
Kännetecken Hastighet, vägmarkering Vägnummer, vägmarkering Information, vägmarkering
X12 Kännetecken M29 Hastighet, vägmarkering M30 Vägnummer, vägmarkering M34 Information, vägmarkering
Högupplöst bild (JPEG-fil, 60 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 23 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 20 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 22 kB)
(EPS-fil, 809 kB) (EPS-fil, 302 kB) (EPS-fil, 270 kB) (EPS-fil, 278 kB)

Vägverket kommer att föreskriva om dessa nya varianter på vägmärken
Varning för djur - vildsvin Varning för fordon förspänt med dragdjur - hundspann
A19 Varning för djur - vildsvin A32 Varning för fordon förspänt med dragdjur - hundspann
Högupplöst bild (JPEG-fil, 83 kB) Högupplöst bild (JPEG-fil, 143 kB)
(EPS-fil, 778 kB) (EPS-fil, 773 kB)

NIZAM

امتحان اجازة ألسوق السويدية

 باللغة العربية   På Arabiska

نیزام

باللغة السويدية   På Svenska

 

 

‌گه‌واهینامه به ‌زمانی كوردی نیزام

http://www.shuferi.com/       

http://ww.bahroz.tk/ 

 

  körkort teori på kurdiska

 http://provitdemo.vv.se/ProvitDemoStart.aspx     پرسیاری ڕاھێنان